Watermonitoren

Voor het meten van water in zeeën, rivieren en meren hebben we een aantal monitoren in het programma.

Databoeien voor oppervlaktewaterbewaking

  • Kan worden gebruikt in combinatie met de RS04 gamma proportionele teller
  • Als station in een netwerk voor vroegtijdige waarschuwing
  • Voor ontziltingsinstallaties

Gammaspectrum onderwaterdetector voor onderwatermetingen

  • Meting in rivieren en meren
  • Onderwaterdetector voor databoeien in de buurt van zandbanken of zelfs in ruwe zeeën
  • Onderwaterdetector voor watermonsternemer
  • Voor AOV's (Autonome OnderwaterVoertuigen)

Online bewakingssystemen voor oppervlaktewater

In het geval dat verontreiniging in water wordt gedetecteerd, worden monsters automatisch verzameld voor verdere analyses in het laboratorium

  • Doorstroommeterkamer met loodafscherming:
  • 50-samples watersonde monsternemer
  • Lokaal alarm, evaluatie en display