Alarm Monitoren

Ons aanbod van alarmmonitoren varieert van een enkelvoudige lokale alarmmonitor met één probe tot meerdere monitoren met verschillende probes in een netwerk. 

U kunt specificeren welke uitgangen (relais, RS485, RS232) u wilt hebben op de FHT 6020. Daarnaast kunt u desgewenst separaat een alarm krijgen zowel hoorbaar als zichtbaar.