Personen monitoren (portaal)

We hebben meerdere typen personenmonitoren in het programma, twee portaalmonitoren (kort stilstaan) en twee total body monitoren (detectoren voor het hele lichaam).

Total body monitor; de Exitscan 1 & 2. Hier vindt een contact meting plaats van de persoon met de detectoren daar het vaak om alfa/bèta contaminatie controles gaat waar de afstand tot de detectoren minimaal moet zijn. Deze monitor is voorzien van een groot aantal detectoren die het hele lichaam in één keer kunnen meten.

Portaal monitor; PM12 en Portex-2. Dit is een gamma monitor voor uitgangscontrole waar de te meten persoon kort stilstaat en een gamma besmettingscontrole wordt uitgevoerd.