Explosie veilige monitoren

In situaties dat dit vereist is leveren wij de explosieveilige RadEyes.

Deze zijn conform de ATEX regels en veilig in een explosie gevaarlijke omgeving.

Er zijn twee versies; een RadEye G-10 voor de reguliere klanten en een GF-10 voor de brandweer.