Radiotherapie detectoren en electrometer

Van IBA Dosimetry hebben we een groot aanbod aan ionisatiekamers en diodes. Phoenix is voor ons de leverancier van de NE2571 en NE2581 kamers.

We hebben ionisatiekamers voor fotonen en voor elektronen en in diverse volumes. Hieronder detectoren voor stereotaxie en kleine velden detectoren.