Wat is een stralingsmeter?

Wat is een stralingsmeter?

Straling in de buitenlucht, afkomstig van radioactieve bronnen of zoals gebruikt in ziekenhuizen en kerncentrales kun je niet zien, voelen of ruiken, alleen meten. Een stralingsmeter detecteert de straling en geeft het stralingsniveau aan waarbij bepaald kan worden wat het risico ter plekke is. Het is daarbij belangrijk dat de gebruiker de meetwaardes goed kan beoordelen.

Welk type meter heb ik nodig?

Dit is van vele factoren afhankelijk. Het soort straling (alfa/bèta/gamma of neutronen), de te verwachten niveaus, het gebruik in de praktijk en de prijs. Laat u zich door ons adviseren welke meter het beste past bij uw meettoepassing.

Welke soorten straling kunnen we meten?

Het gaat hier om ioniserende ("radioactieve") straling, niet de straling van telefoons bv. Alle soorten straling kunnen we meten (alfa/bèta/gamma/neutronen) maar ook straling opgewekt met Röntgen buizen of versnellers of zoals gebruikt op nucleaire geneeskunde afdelingen (vloeistoffen).