MK-30P Sample counter

Dit toestel is geschikt voor het meten in een laboratorium van alfa/Beta activiteit afkomstig van een sample, bijvoorbeeld een veegtest of filter.

De proportionele detector meet samples tot 50 mm en bevindt zich in 30 mm dikke loodafscherming. De uitlezing van de meetwaardes gebeurt in de aan de detector gekoppelde PC met software. Het sample wordt in de lade geplaatst en in de door lood afgeschermde behuizing geschoven. De hierdoor gerealiseerde MDA's zijn:

MDA Beta activiteit : 1 Bq

MDA Alfa activiteit : 0,1 Bq

Toepassing:Meten veegstesten
Geschikt voor het meten van:Alfa/Bèta besmettingen
Eenheden:Bq