Safe EPD simulatie personendosismeter

Safe Training Systems is fabrikant van simulatieapparatuur op diverse gebieden w.o. straling, biologische en chemische middelen. Het voordeel van de Safe EPD simulatie personendosismeter is dat er géén gebruik hoeft te worden gemaakt van echte radioactieve bronnen of vloeistoffen om training en opleiding te geven. De simulatie is levensecht en besmettingen worden gesimuleerd volgens de praktijk. De dosistempometingen volgen het principe van de kwadratenwet.

De Safe EPD (op basis van de Thermo EPD) is ontwikkeld omdat er veel vraag is naar personendosismeters simulatiemeters. Hierdoor kan een realistische werkomgeving gemaakt worden met personen die worden “blootgesteld” aan een hoger stralingsveld afkomstig van de radiotransmitter (“radioactieve” bron). De bron werkt volgens het principe van de kwadratenwet en de meter integreert de dosis en geeft het actuele dosistempo weer.

Het grote voordeel bij deze monitoren is dat gebruik van radioactieve bronnen achterwege blijft bij trainingssituaties.

Toepassing:Simuleren stralingsmetingen