Lutetium test adapters

De Lutetium test adapters Lu2O3 testbronnen zijn dankzij de halfwaardetijd van 38 miljoen jaar zeer geschikt als testbron (geen correctie berekeningen nodig). 

ThermoFisher maakt veel gebruik van deze bronnen met een activiteit van 50 Bq/gram.
De (Bèta/Gamma) bronnen zijn aangepast aan de toestellen waarvoor ze gebruikt worden.
Er zijn bronnen voor de RadEye PRD, RadEye AB100, RadEye B20 en RadEye G20-10.