FHT1700 jodium monitor

De FHT1700 jodium monitor wordt gebruikt voor het automatisch monitoren van I-131 in omgevingslucht of in het gas van de stack.

De gesampelde lucht gaat door een filter cartridge met Marinelli-beker geometrie, gevuld met iodium absorbent. De filter cartridge wordt manueel gewisseld. Een NaI-detector in het centrum van de filter cartridge meet continu de geaccumuleerde activiteit binnen het iodium venster. De metingen worden weergegeven in Bq/m3. Het systeem bevindt zich in een rack opstelling, voor de uitlezing wordt de FHT 8000 electronica unit gebruikt.

Toepassing:Meting Jodium activiteit in lucht
Geschikt voor het meten van:Jodium in Bq/m3
Meetbereik:0.5 Bq/m3 ... 2.0 x 10E4 Bq/m3