FHT58L mobiele Bèta aerosol monitor

De FHT58L aerosol monitor, is een verrijdbare Bèta aerosol monitor (met trapwielen) die op iedere gewenste plek opgesteld kan worden. De Aerosol Monitor FHT58L wordt voor verschillende applicaties toegepast op het gebied van monitoring van luchtbesmettingen alsmede immissie en emissie metingen. De actuele en verzamelde aerosol gebonden alfa en bèta activiteit worden gemeten.

 

De radon activiteit in de lucht wordt gecompenseerd door middel van de alfa/bèta ratio methode. Hierdoor is het mogelijk onderscheid te maken tussen natuurlijke en kunstmatige bèta aerosolen. Hierdoor worden kunstmatige bèta activiteit concentratie niveaus ver onder de natuurlijke bèta emitter waardes gedetecteerd. Met een gering benodigd vloeroppervlak kan de Aerosol Monitor FHT58L bijvoorbeeld voor inspectie werk in een kerncentrale gebruikt worden.

De detector is een eind venster proportionele telbuis om simultaan aerosol-gebonden alfa en bèta activiteit te meten. Het meetbereik is 100-10E5 Bq/m3.

Toepassing:Meting Bèta aerosolen
Meetbereik:10E0 ... 10E6 Bq/m3