FHT 58S Bèta Aerosol monitor

De FHT58S Aerosol monitor is de geïnstalleerde versie van de bèta aerosol monitor. De Aerosol Monitor FHT58S wordt voor verschillende applicaties toegepast op het gebied van monitoring van luchtbesmettingen alsmede immissie en emissie metingen. De actuele en verzamelde aerosol gebonden bèta activiteit worden gemeten.

De radon activiteit in de lucht wordt gecompenseerd door middel van de alpha/bèta ratio methode. Hierdoor is het mogelijk onderscheid te maken tussen natuurlijke en kunstmatige bèta aerosolen. Hierdoor worden kunstmatige bèta activiteit concentratie niveaus ver onder de natuurlijke bèta emitter waardes gedetecteerd. De detector is een eind venster proportionele telbuis om simultaan aerosol-gebonden alfa en bèta activiteit te meten.
Het meetbereik is 100-10E5 Bq/m3. De meter is voorzien van een filter cartridge die manueel gewisseld moet worden.

Toepassing:Meting Bèta aerosolen
Meetbereik:10E0 ... 10E6 Bq/m3