Defensie

Aan het Ministerie van Defensie leveren wij ondermeer FLIR Gammaspectrometers, RadEye PRD dosistempometers en de SVG-2 Alfa/Bèta/Gamma meetsystemen.